Konferanse

Helseinnovasjonskonferansen 2022

Passer for:

Helsesektor, næringsliv, akademia, studentar, forvalting, kommunesektor, politikarar, investorar, verkemeddelapparatet

Pris:

550 kr (gratis for studentar)

Påmeldingsfrist:

1. februar kl. 12

Digitalt:

Arrangementet strømmes

02. feb 2022 kl 11.30 – 03. feb 2022 kl 13.00
Meld deg på

Om arrangementet

Helseinnovasjonskonferansen er ein tverrfagleg møteplass på tvers av sektorar, og for alle med interesse for innovasjon i helsesektoren.

Programmet består av spennande foredrag frå både privat og offentleg sektor, akademia, verkemiddelapparatet, investormiljø og gründarar. I tillegg vert det aktuelle paneldebattar, videopitching av innovasjonar, og ein stor digital utstilling med nytenkande bedrifter.

Den digitale plattforma opnar for aktiv deltaking i diskusjonstrådar og debattar, samt gode moglegheiter for mingling og nettverksbygging med både folk og bedrifter. På dag to vil ein òg kunne booke speed-dating med ulike aktørar frå verkemiddelapparatet. Frå Forskningsrådet møter du Margarethe Biong, Sofia Anderholm Strand og Merete Lunde.

Målet med konferansen er å bidra til meir kompetansedeling, nettverksbygging og tverrfagleg samarbeid for å auke innovasjon i helsesektoren.

Konferansen mottek finansiering av Forskingsrådet og blir arrangert av Helse Førde og E-helse Vestland, i samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster, Høgskulen på Vestlandet, Sunnfjord Utvikling, Innovasjon Norge, NHO, KS, Kunnskapsparken Vestland og Forskingsrådet.

Sjå alle våre utlysingar innanfor helse.

Kontaktperson

Merete Lunde

    SpesialrådgiverOffentlig sektor og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 06.10 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.