Konferanse

HAVBRUK 2022 - Forskning til kunnskap?

Hvor:

Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Passer for:

Forskere, forvaltning, næringsliv, organisasjoner, politikere

Pris:

Fra kr 650

Påmeldingsfrist:

13. oktober kl. 22:00

19. okt 2022 kl 10:00 – 21. okt 2022 kl 16:00

Om arrangementet

Annenhvert år arrangerer vi Havbrukskonferansen sammen med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Konferansen er en viktig møteplass for norsk havbruksnæring og en viktig arena for å formidle norsk havbruksforskning, og har vært arrangert siden 2000. Her samles forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av mye spennende forskning.

Gjennom innlegg og debatter vil vi belyse dagsaktuelle problemstillinger og presentere de nyeste resultatene fra havbruksforskningen. Programmet går over tre dager, fordelt på plenumssesjoner med forskningspolitisk innhold og parallellsesjoner der forskerne presenterer resultater fra nyere prosjekter.

Tema for årets plenumssesjoner:

Dag 1: Forskning for råd?

Kunnskap er avgjørende for å ta gode beslutninger i offentlig forvaltning, næringslivet og samfunnet for øvrig, men hva kjennetegner et godt forskningsbasert kunnskapsgrunnlag? Og hvilke føringer legger det på beslutninger som tas og råd som gis?

Dag 2: Forskning til fôr?

Utvikling og tilgang på nye, bærekraftige fôrråvarer har vært et hett tema i oppdrettsnæringen og de tilknyttede forskningsmiljøene i flere tiår. Hurdalsplattformen løftet dette opp som politisk ambisjon på nasjonalt nivå og økte innsatsen med at råvarene også skal være norske.

Hva kjennetegner en bærekraftig råvare: er det lavt klimaavtrykk, høy fordøyelighet, lite arealavtrykk i produksjonen, at de stammer fra marine kilder eller helt andre faktorer? Og er det nødvendigvis sånn at en norsk råvare også er bærekraftig, eller vil det være mer bærekraftig å importere? I denne sesjonen får vi høre om fôrindustriens utfordringer, muligheter og begrensninger ved bruk av CO2 som råstoff til fôrråvarer og at havet kanskje ikke er redningen. Sesjonen avsluttes med en panelsamtale der deltagerne gir sine synspunkt

Dag 3: Forskning før teknologi?

Ikke-medikamentell avlusning og nye driftsformer byr på biologiske utfordringer i tillegg til de tekniske. Hvor mye forskningsbasert, biologisk kunnskap ligger til grunn for utvikling av disse nye teknologiene og mangler det kunnskap om biologi før de tas i bruk? Er en stor andel av den norske oppdrettslaksen egentlig som forsøksdyr å regne?

I denne sesjonen får du høre fra noen av de som driver teknologiutviklingen framover, samarbeid mellom teknologer og biologer i teknologiske utviklingsprosjekter og biologiens premisser for teknologiutvikling. Vi avslutter sesjonen med en panelsamtale der vi går nærmere inn i temaet.

Helt på tampen kommer noen frempek på kommende havbruksutlysninger hos FHF og Forskningsrådet.

Se hele programmet på konferansesiden havbruk2022.no

 

Kontaktperson

Elin Vikane

    SeniorrådgiverInvestering og tilskuddsforvaltning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 23:05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.