Annet

Gender equality in Japan: creating opportunities for business and education cooperation

Passer for:

Forskere, forskeradministrasjon, høyere utdanningsinstitusjoner, næringslivsaktører med interesse for samarbeid med Japan.

Pris:

Gratis

Digitalt:

Arrangementet strømmes

29. nov 2022 kl 09:00 – 10:00
Meld deg på

Om arrangementet

Likestilling mellom kjønnene anses som nødvendig for utviklingen av en mer inkluderende og bærekraftig verden. Hvordan kan vi som forskere, lærere og ledere, med våre styrker og erfaringer, jobbe sammen mot dette viktige målet?

Dette webinaret er et samarbeid mellom JSPS Alumni Club Norge (ACN), Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Forskningsrådet, Innovasjon Norge Tokyo, Den norske ambassaden i Japan og Chamber of Commerce i Japan (NCCJ)

Webinaret er på engelsk og du finner fullstendig beskrivelse av program og påmelding på hkdir.no

Kontaktperson

Julie Christiansen

    SpesialrådgiverInternasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 06:11 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.