Møte

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) - Kom med innspill til ny FME-utlysning!

Passer for:

Alle som er interessert i FME-utlysninger

Påmeldingsfrist:

14. juni kl. 14:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

16. jun 2022 kl 09:00 – 11:00
Meld deg på

Om arrangementet

De åtte forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) som ble opprettet i 2016 avsluttes i 2024. Forskningsrådet har begynt å planlegge en ny FME-utlysning, med sikte på oppstart i 2025. Rammen er foreløpig ikke avklart, men planlegges ut fra omtrent samme bevilgningsnivå som i dag, ca. 160 mill. kroner i året.  

Vi inviterer alle som er interessert i FME-utlysninger til dialogmøter 16. og 23. juni. Vi ønsker kommentarer og forslag til arbeidet med utlysning og forslag som bidrar til at FME-ordningen utvikles og blir enda bedre.

Hva ønsker vi innspill på?

  • Tematisk ramme. I utgangspunktet vil dette være en tematisk åpen utlysning, men vi ønsker innspill på om det er tematiske områder der det vil være spesielt viktig med et FME.   
  • Brede versus faglig og tematisk avgrensede sentre. FME-ene er kjennetegnet av stor faglig brede og stor tverrfaglighet. Bør det åpnes for større mangfold i ordningen ved å motivere til mindre, mer spissede sentre og hva må det i så fall legges vekt på?  
  • Ramme og organisering. Forskningsrådets senterordninger er godt kjent. Vi ønsker innspill på eventuelle behov for endringer i utlysningen som gjelder selve FME-rammeverket (finansiering, organisering, etc).  
  • Fleksibilitet. Senterordninger skal være langsiktige og ha en tydelig retning. De må likevel være dynamiske og kunne respondere på teknologisk og politisk utvikling. Vi ønsker innspill på hvordan ordningen kan håndtere dette. 

Ønsker du å holde innlegg?

Meld fra til Tone Ibenholt (ti@forskningsradet.no) dersom du ønsker å holde innlegg. OBS! Du må også melde deg på møtet. Vi vil sette opp talerlisten og sende bekreftelse på plass i programmet fortløpende inntil listene er fulltegnet. Du kan bruke en presentasjon med maksimalt fem slides. Disse må sendes inn senest dagen før møtet, men deles fra egen PC. 

Dersom det blir mange innlegg fra samme institusjon, forbeholder vi oss retten til å fordele taletid.  

Det blir anledning til å be om ordet under møtet dersom tiden tillater det.  

Program

Kontaktpersoner

Birgit Hernes

    SpesialrådgiverEnergi og energiomstilling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 03:57 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.