Konferanse

Forskningsrådets kvinnehelsekonferanse

Hvor:

Digitalt og Auditoriet Moser, Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo

Passer for:

Alle som er opptatt av kvinners helse

Påmeldingsfrist:

6. desember 2022

Digitalt:

Arrangementet strømmes

07. des kl 09.30 – 15.00

Hvor står forskningen på kvinners helse i dag?

Det forskes for lite på en rekke sykdommer som utelukkende eller i hovedsak rammer kvinner. Heldigvis gjøres det allerede mye kvinnehelseforskning av høy kvalitet i Norge, og denne skal vi bygge videre på.

De siste fire årene har Forskningsrådet finansiert 79 prosjekter som fokuserer på kvinnehelse med vel 100 millioner kroner per år.

På konferansen får du høre hvor vi forsker mest og hvor kunnskapshullene er størst. Vi får også innsikt i hvordan forskere som jobber med sykdommer som rammer begge kjønn forholder seg til kjønn i forskningen.

Program

Kontaktpersoner

Karolina Szokol

    SeniorrådgiverHelse

Anders Berg Hovind

    RådgiverHelse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. november 2022, 12.13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.