Konferanse

Forskningsrådets kvinnehelsekonferanse

Hvor:

Digitalt og Auditoriet Moser, Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo

Passer for:

Alle som er opptatt av kvinners helse

Påmeldingsfrist:

6. desember 2022

Digitalt:

Arrangementet strømmes

07. des 2022 kl 09:30 – 15:00
Meld deg på

Hvor står forskningen på kvinners helse i dag?

Det forskes for lite på en rekke sykdommer som utelukkende eller i hovedsak rammer kvinner. Heldigvis gjøres det allerede mye kvinnehelseforskning av høy kvalitet i Norge, og denne skal vi bygge videre på.

De siste fire årene har Forskningsrådet finansiert 79 prosjekter som fokuserer på kvinnehelse med vel 100 millioner kroner per år.

På konferansen får du høre hvor vi forsker mest og hvor kunnskapshullene er størst. Vi får også innsikt i hvordan forskere som jobber med sykdommer som rammer begge kjønn forholder seg til kjønn i forskningen.

Se også inntil 60 millioner til forskning om kvinners helse i utlysningen av Forskerprosjekt for fornyelse med frist 8. februar 2023.

Program

Kontaktpersoner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.