Seminar

Forskningsfrokost: Når barnevernet overtar omsorgen – hva sier forskningen?

Hvor:

Digitalt og Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo

Passer for:

Brukere av forskningen, forskere, politikere, departementene, ansatte i barnevernet, organisasjoner og andre interesserte

Digitalt:

Arrangementet strømmes

29. nov 2022 kl 08:30 – 10:30

Opptak og presentasjoner

Om forskningsfrokosten

Hva finnes av forskning på omsorgsovertakelser i barnevernet? Hva sier forskningen? Trenger vi mer eller annen type forskning for å kunne si noe om effekten av tiltakene? Vet vi hva som fremmer eller hemmer gode plasseringer av barn og unge som må flytte ut av foreldrehjemmet for kortere eller lengre perioder, av og til for resten av livet?

I 2021 la BarnUnge21 fram en strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge. Strategien heter "Ut av blindsonene" og den skal kal gi grunnlaget for Norges forsknings- og innovasjonsaktiviteter om og for utsatte barn og unge i det 21. århundre. Som oppfølging av denne har vi utarbeidet en systematisk kunnskapsoppsummering av tiltak i barnevernet.

I denne forskningsfrokosten vil vi dele resultater fra kunnskapsoppsummeringen av forskning om omsorgovertakelser og vurderinger av konsekvenser av strategien.

8. desember arrangerer vi også forskningsfrokost om utenforskap. Rundt ti prosent av unge mellom 15 og 29 år faller helt utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. Hvordan ble det slik? 

Program

Kontaktperson

Siv Øverås

    SeniorrådgiverHelse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 10:42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.