Seminar

Forskningsfrokost: Når skapes utenforskap?

Hvor:

Digitalt og Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo

Passer for:

Passer for brukere av forskningen, forskere, politikere, departementene, alle som jobber med barn og unge og er interessert i temaet

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

08. des 2022 kl 08:30 – 10:00

Opptak og presentasjoner

Last ned presentasjoner (pdf)

Om forskningsfrokosten

Målet er at alle i Norge skal ha like muligheter i livet, uansett hvilken bakgrunn de har. Likevel er den sosiale mobiliteten blitt mindre de siste tiårene: Færre av dem som kommer fra hjem med lav inntekt og utdanning ender opp med høyere utdanning og god lønn. Hvordan ble det slik?

Utenforskap og marginalisering reduserer livskvalitet og lykke for dem som rammes. I tillegg er det anslått at dette koster det norske samfunnet 73 milliarder kroner årlig. Det å øke den sosiale mobiliteten og forebygge utenforskap kan derfor gi store gevinster, både menneskelig og økonomisk. Regjeringen har nylig erklært at inkludering av flere unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv skal være et målrettet samfunnsoppdrag, hvor aktører fra ulike sektorer skal gå sammen for å nå et konkret, felles mål. Her blir forskning og kunnskapsutvikling et avgjørende element.

Nye undersøkelser viser at systematiske sosiale forskjeller viser seg allerede i språkutviklingen blant toåringer, og øker gjennom grunnskolen. Spørsmålet om utenforskap handler altså ikke bare om frafall i videregående skole og endrede kompetansekrav i arbeidslivet, men også om kompliserte sammenhenger langt tidligere i livet. Kan et mer helhetlig perspektiv på utdanning og arbeidsliv gi oss en bedre forståelse av sosiale ulikheter og utenforskap – og av hvordan det kan bekjempes?

Til denne forskningsfrokosten har vi invitert to ledende forskere på henholdsvis arbeids- og utdanningsfeltet, Simen Markussen fra Frischsenteret og Henrik Zachrisson fra UiO. Målet med dette arrangementet er å løfte frem nye ideer og politiske muligheter, ved å få dem til å krysse faggrensene og kombinere kunnskapen og perspektivene sine. Vi får også innspill fra Emma C. Jensen Stenseth og Håkon Kavli. Jensen Stenseth er ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet og leder for Familie- og oppvekstavdelingen. Kavli er avdelingsdirektør i seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag i Kunnskapsdepartementet, der de blant annet er opptatt av hva forskning kan fortelle om sosiale ulikheter i utdanningsprestasjoner, og hvilken rolle utdanningssektoren kan spille. Det blir muligheter til å stille spørsmål fra salen.

 

29. november arrangerer vi forskningsfrokost om tiltak i barnevernet: Når barnevernet overtar omsorgen – hva sier forskningen?

 

Kontaktpersoner:

Siri H. Hollekim Haaland

    Velferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 17:32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.