Workshop

EU lyser ut nye midler til Samfunnsoppdrag (mission) - Sunne hav og vann

Digitalt:

Arrangementet strømmes

01. jun 2022 kl 11.30 – 13.30
Meld deg på

Om arrangementet

EU har gjennom Horisont Europa etablert et nytt virkemiddel, såkalte samfunnsoppdrag (Missions). Et samfunnsoppdrag går ut på at man setter seg ambisiøse, målbare og tidfestede mål som skal nås gjennom felles innsats fra forskningsaktører, myndigheter, offentlig sektor, næringsliv, organisasjoner og innbyggerne. Ett av samfunnsoppdragene omhandler Sunne hav og vann innen 2030. EU vil legge ut andre runde av utlysningene i dette samfunnsoppdraget i midten av mai 2022.

1. juni inviterer vi til kort orientering om utlysningene, og til diskusjon om hvordan norske aktører best kan samarbeide for å virkeliggjøre målene for samfunnsoppdraget.

Møtet vil være to-delt. I første del presenteres utlysningene overordnet. Andre del av arrangementet vil være digitale arbeidsmøter der vi inviterer til diskusjon om hva som må til for å lage konkurransedyktige søknader.
 

Mer om samfunnsoppdraget Sunne hav og vann

 
Utgangspunktet for samfunnsoppdrag Sunne hav og vann er at eksisterende politikk ikke har evnet å snu en negativ utvikling av miljøtilstanden for hav og vann. Samfunnsoppdraget skal sikre en systemtilnærming som arbeidet med sunne hav og vann har manglet. Følgende delmål er satt for samfunnsoppdraget for sunne hav og vann:
  1. Beskytte og restaurere økosystemer og biodiversitet
  2. Redusere forurensning i elvesystemer og havbassenger
  3. Gjøre den blå økonomien sirkulær og karbonnøytral
 
For å nå målene skal forskning og innovasjon blant annet suppleres av andre tiltak som økt digitalisering, maritim arealplanlegging, og endrede systemer for styring og finansiering av tiltak. 
 
Samfunnsoppdraget omfatter tematikk som er høyt på dagsorden også i Norge, og norske aktører innenfor forskning, næringsliv, offentlig sektor og forvaltning kan bidra med gode løsninger for å møte samfunnsoppdraget Sunne hav og vann innen 2030, så vel som lære av andre aktører ved å involvere seg i utviklingen og implementeringen av samfunnsoppdraget.

Presentasjonene fra arrangementet

 

Program

Hanna Lee Behrens

    SpesialrådgiverHav og polar

Verena Hachmann

    SeniorrådgiverHav og polar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2023, 14.40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.