Debattmøte

Datainfrastruktur for forskning og samfunn

Hvor:

Digitalt og Auditoriet Moser, Forskningsrådet, Drammensveien 288

Digitalt:

Arrangementet strømmes

23. aug 2022 kl 10:00 – 12:00
Meld deg på

Om arrangementet

For å legge til rette for økt bruk og gjenbruk av data fra forskning og forvaltning, ba regjeringen i fjor et utvalg foreslå løsninger til hvordan norsk datainfrastruktur bør utvikles videre. Rapporten ble levert til regjeringen i mai. 

I møtet vil utvalgsleder Kenneth Ruud presentere anbefalingene fra utvalget om hva som kreves av organisering og finansiering av datainfrastrukturer i framtiden. Sentrale aktører på feltet kommenterer.

Les om utvalgsarbeid for bedre datainfrastruktur.

Nye muligheter med økt databruk

Mer deling og gjenbruk av forskningsdata åpner for helt nye muligheter. Evnen til å utnytte disse mulighetene er viktig for at Norge skal kunne delta i forskningsfronten i årene som kommer. Det betyr at forskningssystemet må rigges på en annen måte enn tidligere. Det krever internasjonal standardisering, nasjonal koordinering og prioritering og endringer på institusjonelt nivå.

Internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang og nødvendig for at forvaltning av forskningsdata skal skape merverdi for forskning og samfunn. Gode infrastrukturer for tilrettelegging, tilgang til og gjenbruk av forskningsdata vil bli avgjørende for forskning på nær sagt alle områder i framtiden. 

Møteleder er områdedirektør i Forskningsrådet Kristin Danielsen. 

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 09:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.