Konferanse

COVID-19: Research in the Wake of Pandemic

Hvor:

Drammensveien 288, 0283 Oslo

Passer for:

Forskere og forskningsorganisasjoner, beslutningstakere, politikere, interesseorganisasjoner og andre interesserte

Påmeldingsfrist:

6. september kl. 16

08. sep 2022 kl 10:00 – 16:00
Meld deg på

Se opptak

I samarbeid med Trond Mohn Stiftelse og Kreftforeningen ønsker Forskningsrådet å invitere deg til avslutningskonferansen i seminarrekken "COVID-19: Research in the Wake of the Pandemic".

Noen få uker etter at Norge stengte ned på grunn av pandemien i 2020 annonserte Forskningsrådet en hasteutlysning for COVID-19-forskning. Utlysningen resulterte i 48 forskningsprosjekt og et unikt samarbeid mellom Forskningsrådet, Kreftforeningen og Trond Mohn Stiftelse.   

Prosjektperiodene er nå over, pandemien er på hell og det er tid for å oppsummere forskningens muligheter og betydning i krisetider, hva vi har lært og hva tar vi med oss videre.   

 Vi inviterer forskere, ledere i akademia, helseledere, politikere, interesseorganisasjoner og presse til en avslutningskonferanse for denne konkrete hasteutlysningen, 8. september, kl 10-16 i Forskningsrådets lokaler, der betydningen av forskning i vid forstand har for vår evne til å overkomme pandemien spesielt og store kriser i samfunnet mer generelt presenteres. 

Andreas Wahl er programleder for dagen og skal sammen med de inviterte gjester, tegne en tidslinje av pandemien via forskningsinnsatsen. Vi ønsker å beskrive situasjonen i de ulike fasene i pandemien etterfulgt av hvilke forskningsbehov samfunnet har/hadde. I første fase fikk behovet for vaksine og testing mye oppmerksomhet, i andre fase var tiltaksbyrde, helseprioritering, vitenskapelig kommunikasjon, infodemic, støtteordninger osv. sentrale I tredje fase av pandemien er overføring og bevaring av kunnskap, evaluering av tiltak, framtidig motstandsdyktighet og beredskap de viktigste temaene.

John-Arne Røttingen (UD), Svein Stølen (UiO), Jo Røislien (UiS), Camilla Stoltenberg (FHI), Espen Nakstad (Helsedirektoratet), Anne Spurkland (UiO) og Kikki Kleiven (Bjerknessenteret for klimaforskning) er blant konferansens bidragsytere.

De 48 forskningsprosjektene er invitert til å presentere forskningsresultater via postere. Det vil være premiering av beste poster.

Les mer og se fullt program på nettsidene til Trond Mohn Stiftelse

Konferansen er gratis og fysisk i Forskningsrådets lokaler på Lysaker i Oslo. Mat vil bli servert. Registrer deg via påmeldingslenken.

Kontaktperson

Sondre H. Knai

    LærlingHR, dokumentasjon og drift

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 07:14 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.