Seminar

CIENS & Forskningsrådet Seminar - Samfunnsoppdrag, klimanøytrale byer og klimarobuste regioner: Hvordan kan forskerne bidra, og hva er deres rolle?

Hvor:

Digitalt og CIENS, Forskningsparken toppsenter, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Passer for:

Forskere og rådgivere i departementer, direktorater, næringsliv, kommunal og frivillig sektor

Påmeldingsfrist:

16. juni kl. 13:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

17. jun 2022 kl 09:00 – 12:00
Meld deg på

Om arrangementet

Seminaret er en del av en større diskusjon om hvordan vi kan redusere klimagassutslippene våre og samtidig tilpasse oss klimaendringene. Dette seminaret fokuserer på hvordan forskningen kan bidra til gjennomføring av de to samfunnsoppdragene "klimanøytrale og smarte byer" og "klimarobuste regioner" under Horisont Europa. Det blir lagt opp til en innledende dialog om hva som trengs for at Norge kan utnytte kunnskapen fra Horisont Europa på best mulig måte.

Les mer om EU Missions:

Formålet med møtet er å øke kunnskapen om disse og vise likheter og forskjeller. Det forventes at det blir et oppfølgingsseminar til høsten.

Program

Kontaktpersoner

Ingunn Borlaug Lid

    SpesialrådgiverKlima og miljø

Oda Bjelland Mathiassen

    SeniorrådgiverKlima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 04:11 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.