Kurs

C.2 - Grant Agreement/Consortium Agreement in HE

Hvor:

Trondheim, Thon Hotel Pinsen

Pris:

Ingen kursavgift, men påmeldingen er bindende. Det tas et gebyr på kr. 1000 for no show, samt avmelding senere enn påmeldingsfristen. Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste aksepteres som gyldig fravær.

Påmeldingsfrist:

15. november kl. 15.00

22. nov 2022 kl 09:00 – 15:00
Meld deg på

Om arrangementet

Grant Agreement, Consortium Agreement and the other related legal documents in Horizon Europe - (Nivå 2)

Kurset gir deg innsikt i de formelle avtalene knyttet til Horizon Europe-prosjekter. Dette er viktig informasjon ikke bare for koordinatorer av Horizon Europe-prosjekter, men like viktig for prosjektpartnerne.

Vi vil gå gjennom den formelle kontrakten med EU-kommisjonen; The Grant Agreement. Vi vil også gå gjennom andre viktige dokumenter og avtaler som du trenger, som konsortieavtalen mellom prosjektpartnerne og også andre nyttige dokumenter som intensjonsavtalen og forpliktelsesbrev. Vi vil også gå gjennom mulige utfordringer som kan oppstå i et prosjekt, og hvordan dette kan håndteres eller til og med forebygges ved å inkludere beskrivelser av hvordan slike situasjoner kan håndteres i Konsortialavtalen.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

Grant Agreement, Consortium Agreement and the other related legal documents in Horizon Europe - (Level 2)

This course gives you insight in the formal agreements related to Horizon Europe projects. This is essential information not only for coordinators of Horizon Europe projects, but equally important for the project partners.

We will go through the formal contract with the European Commission; the Grant Agreement. We will also go through other important documents and agreements that you need, such as the consortium agreement between the project partners and also other useful documents such as the Letter of Intent and Letters of Commitment.

We will also go through possible challenges that can occur in a project, and how this can be handled or even prevented by including descriptions on how to handle such situations in the Consortium Agreement.  

The course language is English, and the course is delivered by Europa Media.

Our Horizon Europe seminars are distributed into 5 topics (A-E) on three knowledge levels (1-3). Read more about the different courses.

AGENDA

08:30 – 09:00 Registration / Arrival

09:00 – 09:30 Event Opening , introduction

09:30 – 10:15 Grant Agreement in Horizon Europe

Step by step introduction to the Grant Agreement:

• Model GA and Annotated GA • Articles to remember
• Step by step introduction to the Grant Agreement preparation
system from receiving the Invitation to GAP Letter for your Horizon Europe proposal till the signature of your Grant Agreement.

(10:15 – 10:30 Coffee Break)

10:30 – 11:30 Formal and Informal Arrangements among HE Beneficiaries:

Confidentiality and commitment issues in HE proposals. Partners’ roles, exploitation interests and IP. Pre-proposal, proposal stage and implementation phase agreements: Letters of Intent (LoI), Letters of Commitment (LoC), Memoranda of Understanding (MoU), Non-disclosure Agreements (NDA), Draft Consortium Agreements, Subcontracting agreement, Licencing Agreement.

(11:30 – 11:45 Short Break)

11:45 – 12:30 How to draw up an Effective Consortium Agreement – Part 1

Introduction to the DESCA Model Consortium Agreement and examples of
Consortium Agreements for different types of actions. Decision making procedures and management structures. Financial clauses, budget distribution and management. Defining Background, Results and IPR issues. Risk management and conflict resolution mechanisms. Making a comparison between the GA and the CA.

(12:30 – 13:15 Lunch Break)

13:15 – 13:45 How to draw up an Effective Consortium Agreement – Part 2

13:45 – 15:00 Workshop: Consortium Agreement Case Studies

Under the moderation of trainers, participants work in groups on real-life scenarios with problematic and challenging situations in R&I projects and discuss how to draw up a good Consortium Agreement that helps effectively tackle such situations:

• Conflicts on exploitation and intellectual property rights (IPR) issues;
• Disagreements on dissemination and scientific publications;
• Delays and quality problems in deliverables;
• Overspending and underperforming partners;
• Inadequate budget allocations and budget reallocations; etc.

15:00 Remaining questions, end of course

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.