Kurs

D.1 - Budgeting in Horizon Europe

Pris:

Ingen kursavgift

Påmeldingsfrist:

6. mai kl.15.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

11. mai 2022 kl 08:45 – 15:00
Meld deg på

Om arrangementet

Budgeting in Horizon Europe (1 dag) – Nivå1

Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

-------------------

Budgeting in Horizon Europe (1 day) – Level 1

The course gives you an introduction to finances in Horizon Europe and explains the key principles of EU funding in R&I projects. We will explain how budgeting in Horizon Europe differs from budgeting in Horizon 2020, and how to set up a good resource plan and budget. The course closes with a practical workshop, where participants learn how to set up a budget and calculate their costs.
The course language is English and the course is delivered by Europa Media.

Our Horizon Europe seminars are distributed into 5 topics (A-E) on three knowledge levels (1-3). Read more about the different courses.

--------------------

Agenda

08:45  09:00     Accessing Zoom Online Meeting Room

09:00 – 09:15     Event opening: Introduction to the course and the participants

09:15  10:00  Introduction to Finances in Horizon Europe - Part I

 • Key principles of EU funding for R&I projects
 • Overview of the Annotated Model Grant Agreement
 • Grant types and funding rules
 • Importance of budgeting

(10:00 – 10:15 Coffee break)

10:15 – 11:00  Introduction to Finances in Horizon Europe - Part II

 • Fundamentals of financial management in R&I projects
 • Eligibility rules
 • Direct and Indirect cost
 • Introduction to the major cost categories in an R&I project budget

(11:00 - 11:15 Coffee break)

11:15 - 12:00 Resource Planning and Budgeting in Horizon Europe Proposals

 • Proposal budget vs. project spending
 • Estimating costs: Personnel, travel, subcontracting and other direct costs
 • Coordinators vs. partners in budget planning
 • Resource planning and budgeting tools
 • Examples of budgeting process in small/ medium vs. large-scale projects

(12:00 – 13:00 Lunch)

13:00  15:00  Workshop: Resource Planning and Budgeting in HE Proposals

Participants will go through exercises to estimate their budget for a virtual proposal in which they are a partner. They will have to calculate their person-month rate correctly, estimate other direct costs such as travel, consumables, equipment, subcontracting, and demonstrate how their technical role and planned activities in the project are consistent with their planned resources and budget.

(14:00 – 14:15 Coffee break)

15:00 End of course

Kontakt

Inger Nordgard

  Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 20:37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.