Konferanse

Blir alt bra? Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden

Hvor:

Digitalt og Design og arkitektur Norge (DOGA), Hausmanns gate 16, 0182 Oslo

Passer for:

Personer som arbeider med forskning om barn og unge, beslutningstakere og ansatte i offentlig og frivillig sektor, samt interesserte unge.

Påmeldingsfrist:

7. november kl. 16 dersom du skal delta fysisk

Digitalt:

Arrangementet strømmes

10. nov 2022 kl 11.30 – 15.00
Meld deg på

Se opptak

Om konferansen

På konferansen "Blir alt bra? Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden" samler vi forskere, politikere og representanter for ungdommene selv for å fortelle og diskutere: Hva vet vi om pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden? Og hvilke spørsmål må vi forske mer på?

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit vil være til stede på siste del av konferansen.

Da Norge stengte ned i mars 2020, fant mange av oss trøst i fargerike barnetegninger med teksten «Alt blir bra». Siden kom bekymringene våre for de unge: Hvordan ble den psykiske helsen deres påvirket av smittefrykt og mindre sosialt liv utenfor hjemmet? Har hjemmeskole og en skolehverdag preget av smitteverntiltak skapt kunnskapshull det blir vanskelig å tette? Hvor mye har de sosiale forskjellene økt når kapasiteten i skolen og hjelpeapparatet har vært mindre?

Forskerne er allerede godt i gang med å undersøke ulike måter pandemien har påvirket barn og unges liv. Samtidig er det fortsatt mye vi ikke vet, og et stort behov for å følge med på den langsiktige utviklingen. Et nordisk perspektiv på forskningen gir mulighet til å sammenligne land som både har viktige likheter og interessante forskjeller når det gjelder samfunnsorganisering og håndtering av pandemien.

Se også utlysning: 77 millioner til forskning på pandemiens konsevenser for barn og unges velferd i Norden

Konferansen arrangeres i samarbeid med NordForsk.

Disse deltar

Iman Meskini (konferansier)

Skuespiller og foredragsholder

Anders Bakken

NOVA, OsloMet

Aslak Husby

Elevorganisasjonen

Benedicte Marie Lio

Mental Helse Ungdom

Inga Bejer Engh

Barneombud

Kjersti Toppe

barne- og familieminister

Marte Blikstad-Balas

Universitetet i Oslo

Merethe Løberg

Nordens velferdssenter

Rasmus Emborg

Ungdommens nordiske råd

Tale Maria Krohn Engvik

Helsesista

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 21.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.