Seminar

Bli med på Europas største fellesutlysning for forskning og innovasjon for urban omstilling

Passer for:

Alle aktører med interesse for urban omstilling og deltakelse i europeisk prosjekt om temaet

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

15. sep 2022 kl 09:00 – 10:30
Meld deg på

Om arrangementet

Mange av samfunnsutfordringene må håndteres i byer og tettsteder. Det europeiske partnerskapet Driving Urban Transitions (DUT) har som formål å møte disse utfordringene gjennom en integrert tilnærming for å tilby beslutningstakere i kommuner, næringsliv og sivilsamfunnet verktøy til å handle og muliggjøre nødvendig omstilling av byer og tettsteder.

Les DUTs første utlysning som åpner for søknader 21. september. Bli med på dette nasjonale mobiliseringswebinaret for å lære mer om utlysningen - og kanskje oppdage andre aktører du kan spille på lag med i en søknad?

Meld deg på for å få tilsendt lenke til møtet - du kan melde deg på helt fram til arrangementet starter. 

Program

Kontaktperson

Eivind Hoff-Elimari

    SpesialrådgiverHelse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 01:50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.