Seminar

Søkerwebinar: Arealer under press

Passer for:

forskere og administrativt ansatte i forskningsorganisasjonene og bedrifter

Påmeldingsfrist:

Du kan melde deg på fram til webinaret er i gang.

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

26. okt 2022 kl 10:00 – 11:00

Se opptak

Se presentasjonen fra webinaret

Vi lyser ut midler til forskning på Arealer under press gjennom denne utlysningen i 2023:

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Spesifikt lyser vi ut inntil 64 millioner til dette temaet

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner, kan søke.

Flere søkerwebinarer

Meld deg på søkerwebinarer for andre temaer eller se opptak av webinarer som gjelder overordnet for de store utlysningene. Se oversikt over alle søkerwebinarer i høst.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson for søkerwebinaret

Linda Jarrett

    Klima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.