Annet

Arctic Frontiers 2023 - Emerging Leaders

Passer for:

Unge forskere og norske universiteter

Pris:

Gratis for stipendmottakere (reise til Bodø og fra Tromsø er ikke inkludert).

Påmeldingsfrist:

20. oktober 2022

27. jan 2023 kl 16.00 – 02. feb 2023 kl 16.00

Om arrangementet

Emerging Leaders er et mentorprogram i forbindelse med de årlige Arctic Frontiers-konferansene i Tromsø.

Emerging Leaders samler unge fagfolk fra forskning, forvaltning og industri fra mange ulike land til en uke med diskusjoner, oppgaver og meningsutveksling. 

Mentorprogrammet starter i Bodø og deltakerne reiser med Hurtigruten til Tromsø hvor programmet avsluttes med deltakelse på Arctic Frontiers 2023.

Forskningsrådet gir stipend og dekker kostnadene for programmet (37,000 NOK) til 10 doktorgrads- og postdoktorstipendiater ved norske universiteter.

Les mer om hvordan du sender inn søknad om stipend på arcticfrontiers.com

Emerging Leaders er en unik mulighet til å møte andre unge fagfolk som alle jobber med eller er interessert i det grønne skiftet i Arktis. Temaene som inkluderes er miljø, ressursforvaltning, klima, sikkerhet, næringsutvikling og teknologi. Underveis er det foredrag av fremtredende fagpersoner og workshops. Når Emerging Leaders-deltakerne ankommer Tromsø skal de ha en aktiv deltakelse på Arctic Frontiers.

Programmet gir deltakerne mulighet til å utvide sitt internasjonale nettverk om det grønne skiftet i Arktis, lære av andre som arbeider med temaet og selv bidra med kunnskaper om Arktis og det grønne skiftet.

Tidligere deltakere på Emerging Leaders

Kontaktpersoner

Jon L. Fuglestad

    SpesialrådgiverHav og polar

Sofie Løchen Smedsrud

    RådgiverHav og polar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 11.43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.