Konferanse

Arctic Frontiers 2022 PATHWAYS

Hvor:

Tromsø, Clarion Hotel The Edge

Passer for:

Bedrifter, forskere, politikere

Pris:

1000-7000 kr

08. mai 2022 kl 00.00 – 11. mai 2022 kl 00.00
Meld deg på

Om arrangementet

Arctic Frontiers er en stor internasjonal møteplass som samler beslutningstakere, næringsliv og forskere for å diskutere endringer og bærekraftig utvikling i Arktis.

Arctic Frontiers starter med to dager konferanse hvor forskere presenterer sine prosjekter og funn i flere ulike sesjoner. Forskningsdelene følges av to dager hvor politikere og næringsliv diskuterer i plenum hvordan forskningsresultatene skal brukes for beslutninger om bærekraftig utvikling av Arktis i årene fremover.

Forskningsrådet er med og finansierer konferansen. Les mer og se hele programmet på konferansens nettside, arcticfrontiers.com

Bli med på diskusjon om FNs havforskningstiår under Arctic Frontiers!

Kunnskap og kompetanse trengs for å møte utfordringene FNs havforskningstiår legger til grunn. Under Arctic Frontiers inviterer nasjonalkomiteen for havforskningstiåret alle deltakere til en diskusjon om behovet for kunnskap og hvordan den skal brukes for å nå målene i havforskningstiåret.

Få med deg sideeventet "The Ocean Decade and the Need for Ocean Knowledge" den 10. mai kl. 18.45-20 på Clarion Edge Hotel.

Representanter fra forskning, forvaltning og næringsliv møtes for å dele erfaringer og meninger. Panel og publikum vil sammen diskutere muligheter og hvordan vi best kan utvikle og bruke havkunnskap- og kompetanse på en måte som gjør vi når målene i havforskningstiåret.

Disse holder innlegg og/eller skal delta i samtalen:

  • Siri Carson, leder for nasjonalkomiteen for havforskningstiåret og leder av NTNU havrom
  • Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning, UiT Norges arktiske universitet
  • Stein Arne Rånes, prosjektleder Troms og Finnmark fylkeskommune
  • Helene Thorstensen SALT
  • Vladimir Ryabinin, generalsekretær i Intergovermental Oceanographic Commision of UNESCO
  • Jaran Rauø, utviklingsdirektør, Stella Polaris
  • Deltaker fra 2023 Emerging Leaders-programmet

Finn detaljer for dette sideeventet i programmet for Arctic Frontiers

Program

Kontaktperson i Forskningsrådet

Jon L. Fuglestad

    Hav og polar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2023, 14.25 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.