Seminar

Søkerwebinar: Arbeidsliv, grønn omstilling, kultur og mangfold

Passer for:

forskere og administrativt ansatte i forskningsorganisasjonene, i tillegg til offentlig sektor, frivillig sektor (sivilsamfunn) og næringsliv

Påmeldingsfrist:

Du kan melde deg på fram til webinaret er i gang.

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

02. nov 2022 kl 13:00 – 14:00
Meld deg på

Se opptak

**: Det stilles ikke som krav å ha rekrutteringsstillinger i prosjektet.

Innenfor temaområdet Velferd, kultur og samfunn lyser vi i 2023 ut midler gjennom følgende utlysninger og temaer:

Disse organisasjonene kan søke på utlysningene:

  • Forskerprosjekt for fornyelse og Forskerprosjekt for unge talenter: Godkjente norske forskningsorganisasjoner
  • Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv: Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner

Flere søkerwebinarer

Meld deg på søkerwebinarer for andre temaer eller se opptak av webinarer som gjelder overordnet for de store utlysningene. Se oversikt over alle søkerwebinarer i høst.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson for søkerwebinaret

Siri H. Hollekim Haaland

    Velferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 02:14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.