Seminar

Søkerwebinar: Arbeidsliv, grønn omstilling, kultur og mangfold

Passer for:

forskere og administrativt ansatte i forskningsorganisasjonene, i tillegg til offentlig sektor, frivillig sektor (sivilsamfunn) og næringsliv

Påmeldingsfrist:

Du kan melde deg på fram til webinaret er i gang.

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

02. nov 2022 kl 13.00 – 14.00
Meld deg på

Se opptak

**: Det stilles ikke som krav å ha rekrutteringsstillinger i prosjektet.

Innenfor temaområdet Velferd, kultur og samfunn lyser vi i 2023 ut midler gjennom følgende utlysninger og temaer:

Disse organisasjonene kan søke på utlysningene:

  • Forskerprosjekt for fornyelse og Forskerprosjekt for unge talenter: Godkjente norske forskningsorganisasjoner
  • Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv: Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner

Flere søkerwebinarer

Meld deg på søkerwebinarer for andre temaer eller se opptak av webinarer som gjelder overordnet for de store utlysningene. Se oversikt over alle søkerwebinarer i høst.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson for søkerwebinaret

Siri H. Hollekim Haaland

    Velferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mars 2023, 23.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.