Annet

Åpen digital kafé: Horisont Europa - klynge 5: Klima, energi og mobilitet

Passer for:

Forskere, bedrifter, offentlig sektor, interesseorganisasjoner, prosjektkoordinatorer, søkere, alle som er interessert i klynge 5

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

29. november 2022, kl 09:00

29. nov 2022 kl 09:00 – 09:50
Meld deg på

Om arrangementet

Bli med på vår åpen digitale kafé for klynge 5 i Horisont Europa!

Den overordnede driveren for klynge 5 – Klima, energi og mobilitet, er å akselerere den grønne og digitale omstillingen, og tilhørende transformasjon av vår økonomi, industri og samfunn med sikte på å oppnå klimanøytralitet i Europa innen 2050.

Klynge 5 i Horisont Europa har oppdraget å skape muligheter og løsninger for denne transformasjonen. Aktivitetene i klynge 5 skal bidra til kunnskap for å bedre forstå årsakene, utviklingen, risikoene, virkningene og mulighetene, og ved å gjøre energi- og transportsektorene mer klima- og miljøvennlige, mer effektive og konkurransedyktige, smartere, tryggere og mer robuste.

Mer informasjon og arbeidsprogram for denne klyngen finner du på EUs nettsider. 

Vi ønsker alle aktører som er interessert i å utarbeide prosjektforslag til denne klyngen velkommen. Vi ønsker også velkommen til andre personer som bare er nysgjerrige på mulighetene i klynge 5. Det vil være spesielt fokus på prosjektforslag som skal sendes inn rettet mot Horisont Europa klynge 5. Vi inviterer personer som allerede deltar i EU-prosjekter og som evaluatorer til å dele sine erfaringer.

Agenda:

Vi ønsker en uformell dialog og har derfor ingen agenda. Hensikten er å skape en arena hvor deltakerne er villige til å dele spørsmål, utfordringer, ideer og diskutere dem i fellesskap. Innholdet i den åpne kaféen er dermed drevet av deltakere.

Finn kontaktinformasjon til NCP-teamet som jobber med klynge 5. 

Kontaktperson

Oda Bjelland Mathiassen

    SeniorrådgiverKlima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 01:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.