Seminar

Webinar om MET-ordningen for UH-sektoren

Passer for:

Prosjektledere, administrativt ansvarlige og økonomiansatte for nye forskerprosjekter i UH-sektor

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

28. sep 2021 kl 10.00 – 11.30

Om arrangementet

MET-ordningen handler om utbetaling av tilskudd til Forskerprosjekter i UH-sektoren.

MET-ordningen er allerede benyttet av UiO og NTNU. Med denne ordningen utbetaler vi etter faktisk forbruk (Økonomiregelverket 6.3.5) og forenkler regnskapsføring både hos mottakere og i Forskningsrådet. Vi går med dette fra akonto forskuddsvis utbetaling til etterskuddsvis utbetaling av tilskudd basert på en tilskuddsutbetalingsanmodning (TUA).

På webinaret vil vi orientere mer om bakgrunnen for at vi går over til denne ordningen og hva dette betyr i praksis for dere og for oss.

 • Tilskudd settes opp som "ordre" i Forskningsrådets regnskapssystem
 • Ordre sendes prosjektansvarlig på EHF (elektronisk handelsformat)
 • Prosjektansvarlig "fakturer" (TUA) EHF mot samme ordre så ofte de har behov for eller minst en gang pr år.
 • TUA skal basere seg på faktiske kostnader
 • TUA - spesifikasjon (total kost i perioden (pr. kostnadsart inkludert gjennomstrømming) og beløp til utbetaling fra Forskningsrådet) lastes opp med "faktura"
 • Så lenge samlet (akkumulert) TUA < 90 % av bevilget beløp, vil alle utbetalinger godkjennes og legges til utbetaling.
 • Ingen endringer i prosjektoppfølging. Dersom det er endringer i økonomien mot avtalt budsjett skal dette meldes inn som endringsmelding via Mitt nettsted.

Presentasjon fra webinaret (pdf)

Kontaktpersoner

Terje Rabbersvik

  RådgiverInvestering og tilskuddsforvaltning

Nina Hedlund

  SpesialrådgiverStrategi, rådgivning og samfunnsdialog

Rune Rambæk Schjølberg

  SpesialrådgiverInvestering og tilskuddsforvaltning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 18.01 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.