11. feb

Søkerworkshop om Pilot Helse

Når:

11. februar 2021 kl 09.00 - 10.30

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Offentlig sektor, næringsliv, forskningsorganisasjon

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Har du fått med deg muligheten dette nye virkemiddelet innebærer? Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp – fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Bli med på webinar og lær mer!

En helt ny satsing skal føre virksomheter i offentlig sektor og bedrifter sammen for å etablere koordinerte innovasjonsløp. Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Løsningene må være innovative, føre til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og rette seg mot et internasjonalt marked.

Første utlysning fra Pilot Helse vil være åpen for alle temaer som sikter seg inn på å møte tydelige behov innenfor helsetjenesten, men følgende to hovedtemaer vil bli prioriterte:

  • Pasienten hjemme: Nye produkter og teknologi for diagnostikk, behandling (inkludert kliniske studier) og rehabilitering i hjemmet i tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.
  • Bærekraftig helsetjeneste: Nye teknologiske løsninger som øker effektiviteten i helsetjenesten gjennom f.eks. bedre og mer effektiv beslutningsstøtte, samhandling mellom tjenester, arealutnyttelse, logistikk og personellbruk.

Utlysningen Forprosjekt til Pilot Helse

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 15.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.