08. nov

Søkerwebinar: Sirkulær økonomi i produksjon og forbruk av ferdigvarer

Når:

8. november 2021 13.00 - 14.00

Hvor:

Digitalt

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, administrativt ansatte og samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor 

Påmeldingsfrist:

Fredag 5. november 2021 kl. 14.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

Forskningsrådet lyser ut midler temaet sirkulær økonomi gjennom utlysningen: Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Spesifikt lyser vi ut: 80 millioner til sirkulær økonomi i produksjon og forbruk av ferdigvarer

Temaet dreier seg om ferdigvarer til privat og/eller profesjonell bruk. Det kan for eksempel være EE-produkter (elektriske og elektroniske), IKT-produkter, byggevarer, møbler og tekstiler. Sirkulære forretningsmodeller og tiltak for et smartere og redusert forbruk står sentralt.

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Søkerwebinaret er relevant for forskere, administrativt ansatte og samarbeidspartnere i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner. 

På dette webinaret vil vi gå gjennom:

  • mål for utlysningen
  • prioriteringer og føringer
  • spørsmål og svar  

Flere søkerwebinarer

Vi arrangerer også søkerwebinar som er nyttig for alle som skal sende inn søknad om Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, uavhengig av tema. Webinaret blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Kontaktperson

Brage Kjeldby