background
28. mai

Søkerwebinar om Pilot-E: Maritim nærskipsfart – Hydrogen – Energisystem

Når:

28. mai 2021 13.00 - 14.00

Arrangementstype:

Seminar

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg

Om arrangementet

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet er å få gode løsninger raskere ut i markedet. Velkommen til søkerwebinar om Pilot-E utlysningen 2021.

PILOT-E lyser ut tre temaer for 2021:

1 - Utslippsfri maritim nærskipsfart

2 - Hydrogen - utvikling mot mulige knutepunkt

3 - Et energisystem for omstilling

Program

  • Hva er Pilot-E?
  • Eksempler på prosjekter og resultater
  • Årets utlysning
  • Søknadsprosess- og behandling
  • Vurderingskriterier
  • Tips til søknad
  • Spørsmål og svar