27. okt

Søkerwebinar: Omstilling og tilpasning til klimaendringene

Når:

27. oktober 2021 13.00 - 14.00

Hvor:

Digitalt

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, administrativt ansatte i forskningsorganisasjoner

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 14.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

Vi lyser ut 93 millioner kroner for å omstille Norge til et nullutslippssamfunn tilpasset de globale klimaendringene.

Se utlysningen her: Forskerprosjekt for fornyelse

Vi vil oppdatere både utlysningen og denne siden med utlyst beløp og beskrivelse av temaet i oktober.

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Søkerwebinaret er relevant for forskere og administrativt ansatte i forskningsorganisasjonene, samt andre fra kommuner, fylkeskommuner, direktorater, ideelle organisasjoner og næringsliv som skal ta resultatene i bruk.

På dette webinaret vil vi gå gjennom:

  • mål for utlysningen  
  • tematiske og strukturelle prioriteringer
  • samfunnsnytte
  • spørsmål og svar  

Flere søkerwebinarer

Vi arrangerer også søkerwebinarer som er nyttige for alle som skal sende inn søknad om Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, uavhengig av tema. Webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Kontaktperson

Tarjei Nødtvedt Malme