Seminar

Søkerwebinar: Økonomiske problemstillinger knyttet til det grønne skiftet

Passer for:

Forskere og administrativt ansatte

Påmeldingsfrist:

Du kan melde deg på fram til webinaret starter

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

29. okt 2021 kl 13.00 – 14.00
Meld deg på

Om arrangementet

Vi lyser ut midler i 2022 til prosjekter som gir kunnskap om muligheter og utfordringer ved økonomisk omstilling som et ledd i å oppnå Norges mål og forpliktelser med hensyn til klima, natur og miljø ("det grønne skiftet"). Det grønne skiftet skal skje på en måte som gir arbeidsplasser, verdiskaping, energiomlegging, rettferdig fordeling av byrder og gevinster og gode levevilkår og livskvalitet for alle innenfor planetens tåleevne.

Se hele utlysningen her: Forskerprosjekt for fornyelse

Spesifikt lyser vi ut: 60 millioner til forskning på økonomiske problemstillinger knyttet til det grønne skifte

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Se opptak

På dette webinaret går vi gjennom:

  • mål for utlysningen  
  • prioriteringer og viktige føringer
  • spørsmål og svar 

Last ned presentasjon fra søkerwebinaret (PDF).

Flere søkerwebinarer

Vi arrangerer også søkerwebinarer som er nyttige for alle som skal sende inn søknad om Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, uavhengig av tema. Webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson

Lena Cappelen Endresen

    SpesialrådgiverKlima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 18.21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.