05. nov

Søkerwebinar: Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Når:

5. november 2021 09.00 - 10.00

Hvor:

Digitalt

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, administrativt ansatte og ansatte i norske bedrifter

Påmeldingsfrist:

Torsdag 4. november 2021 kl. 14.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

Vi lyser ut midler til miljøvennlig energi og CO2-håndtering i 2022 gjennom flere utlysninger, både for forskningsorganisasjoner og bedrifter. Noen av utlysningene er tematisk spissede der prosjekter med spesifikk ny kunnskap eller teknologi, kan søke.

Forskningsorganisasjoner i samarbeid med bedrifter kan søke på Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet. Vi har også flere muligheter innenfor Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv dersom du har et prosjekt som skal undersøke energirelaterte utfordringer knyttet til politikk, økonomi og påvirkning på natur og klima.

Bedrifter kan søke på Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Pilot-E.

I tillegg lyser vi ut midler til temaet gjennom ulike Internasjonale fellesutlysninger

Vi vil oppdatere både utlysningene og denne siden med utlyst beløp og beskrivelse av temaet i oktober.

På dette webinaret får du:

 • en totaloversikt over alle utlysninger innen temaet
 • vite mer om utlysninger og temaer som er mest relevant for deg. Velg blant disse parallellsesjonene: 
  • CCS (alle utlysninger)
  • Miljøvennlig energi (Innovasjonsprosjekt i næringslivet, Pilot-E)
  • Miljøvennlig energi (Kompetanseprosjekt for næringslivet)
  • Miljøvennlig energi (Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv)
  • Miljøvennlig energi (Internasjonale fellesutlysninger)
 • mulighet til å stille spørsmål til Forskningsrådets fagrådgivere

Flere søkerwebinarer

Vi arrangerer også søkerwebinarer som er nyttige for alle som skal sende inn søknad om Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, uavhengig av tema. Webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

 

Foto: Juliet Landrø/HydroCen

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Kontaktperson

Katrine Wyller