05. nov

Søkerwebinar: Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Når:

5. november 2021 kl 09.00 - 10.00

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, administrativt ansatte og ansatte i norske bedrifter

Påmeldingsfrist:

Du kan melde deg på fram til webinaret starter

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Vi lyser ut midler til miljøvennlig energi og CO2-håndtering i 2022 gjennom flere utlysninger, både for forskningsorganisasjoner og bedrifter. Noen av utlysningene er tematisk spissede der prosjekter med spesifikk ny kunnskap eller teknologi, kan søke.

Forskningsorganisasjoner i samarbeid med bedrifter kan søke på Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet. Vi har også flere muligheter innenfor Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv dersom du har et prosjekt som skal undersøke energirelaterte utfordringer knyttet til politikk, økonomi og påvirkning på natur og klima.

Bedrifter kan søke på Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Pilot-E.

I tillegg lyser vi ut midler til temaet gjennom ulike Internasjonale fellesutlysninger

Se opptak

På dette webinaret får du:

 • en totaloversikt over alle utlysninger innen temaet
 • vite mer om utlysninger og temaer som er mest relevant for deg. Velg blant disse parallellsesjonene: 
  • CCS (alle utlysninger)
  • Miljøvennlig energi (Innovasjonsprosjekt i næringslivet, Pilot-E)
  • Miljøvennlig energi (Kompetanseprosjekt for næringslivet)
  • Miljøvennlig energi (Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv)
  • Miljøvennlig energi (Internasjonale fellesutlysninger)
 • mulighet til å stille spørsmål til Forskningsrådets fagrådgivere

Flere søkerwebinarer

Vi arrangerer også søkerwebinarer som er nyttige for alle som skal sende inn søknad om Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, uavhengig av tema. Webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

 

Foto: Juliet Landrø/HydroCen

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

  Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson

Katrine Wyller

  SpesialrådgiverEnergi og energiomstilling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 00.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.