09. jun

Søkerwebinar om offentlig sektors muligheter innen bioøkonomi

Når:

9. juni 2021 kl 10.00 - 11.00

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Offentlige aktører, forskere, næringsliv og alle andre som er interesserte i bioøkonomiens rolle i en innovativ offentlig sektor.

Påmeldingsfrist:

8. juni kl. 13.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva inviterer til felles søkerwebinar innen bioøkonomien. Forskningsrådet lyser ut inntil 35 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor og førkommersielle anskaffelser innen bioøkonomi med frist 15.9.

Innovasjon Norge tilbyr ordningen Innovasjonspartnerskap og neste frist for søknader til denne ordningen er 1. oktober.

Se opptak

Offentlig sektor er en viktig innovasjonsdriver for utvikling av bioøkonomien i Norge som forbilde, drivkraft og motivator for å implementere biobaserte bærekraftige løsninger, i tett samspill med forskningsmiljøer og næringslivet. Disse innovasjonsprosjektene skal bidra til grønn omstilling og et lavutslippssamfunn som bruker og gjenbruker ressurser effektivt i den biobaserte økonomien.

På dette webinaret får vi blant annet besøk av Mære landbruksskole som vil fortelle om hvordan de gikk frem for å søke Forskningsrådet og få støtte til et innovasjonsprosjekt i fjor. Statsbygg vil fortelle om hvordan de gikk frem da de søkte om midler hos Innovasjon Norge fra ordningen Innovasjonspartnerskap. I tillegg kommer vi til å gå gjennom den overnevnte utlysningen, tipse om et par andre muligheter som er på trappene og svare på spørsmål.

Presentasjonene blir publisert på denne siden så fort som mulig.

Kontaktperson

Marit Heller

    Klima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 03.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.