25. mar

Søkerwebinar for næringsliv og forskning innen bioøkonomi

Når:

25. mars 2021 kl 10.00 - 11.30

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Påmeldingsfrist:

24. mars 2021 kl. 12.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva inviterer til webinar om midler til bioøkonomirelatert forskning og innovasjon.

De mange bionæringene som utgjør bioøkonomien spiller alle sentrale roller i den grønne omstillingen og framtidas grønne næringsliv. Dette gjelder både de tradisjonelle næringene som fiskeri, havbruk, landbruk og skogbruk, men også prosess- og næringsmiddelindustri, muliggjørende teknologier som bioteknologi og digitalisering, og ikke minst avfallssektoren med økt fokus på sirkulære løsninger.

Vi inviterer bioøkonomirelaterte bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører til et informasjonsmøte om finansieringsmuligheter på tvers av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge.

Vi vil blant annet fortelle om ordningen Grønn plattform og vårens hovedutlysning. Satsingen skal bidra til etablering av sterke samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene fra forskning og teknologiutvikling, fram til ferdige løsninger.

Vi vil også se nærmere på hva som kan være alternativer til denne ordningen. Dette inkluderer for eksempel Bioøkonomiordningen i Innovasjon Norge, ordninger som tilrettelegger for et privat-offentlig samarbeid, og Katapult-ordningen som forvaltes av Siva.

Program

  • Velkommen
  • Om bioøkonomiens rolle i grønn omstilling sett i sammenheng med oppdatert Prosess21 veikart
  • Grønn plattform og hovedutlysningen
  • Eksempler på for-prosjekter relevante for bioøkonomi
  • Andre muligheter for å søke om midler
  • Spørsmål og svar

Kontaktperson

Marit Heller

    SeniorrådgiverKlima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.