22. nov

Søkerwebinar: Demokrati, styring og fornyelse

Når:

22. november 2021 14.00 - 15.00

Hvor:

Digitalt

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, administrativt ansatte og samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor

Påmeldingsfrist:

19. november 2021 kl. 14.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

Vi lyser ut 55 millioner kroner til samfunnsutfordringer innenfor demokrati, styring, forvaltning og samfunnssikkerhet gjennom Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Søkerwebinaret er relevant for forskere, administrativt ansatte og samarbeidspartnere i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner.

På dette webinaret vil vi gå gjennom: 

  • mål for utlysningen
  • tematikk
  • vurderingskriterier
  • prosjekteksempel
  • spørsmål og svar

Flere søkerwebinarer

Vi arrangerer også søkerwebinarer som er nyttige for alle som skal sende inn søknad om Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, uavhengig av tema. Webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Kontaktperson

Berit Berg Tjørhom