Seminar

Søkerwebinar: Demokrati, styring og fornyelse

Passer for:

Forskere, administrativt ansatte og samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor

Påmeldingsfrist:

Du kan melde deg på fram til webinaret starter

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

22. nov 2021 kl 14.00 – 15.00
Meld deg på

Om arrangementet

Vi lyser ut 55 millioner kroner til samfunnsutfordringer innenfor demokrati, styring, forvaltning og samfunnssikkerhet gjennom Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Søkerwebinaret er relevant for forskere, administrativt ansatte og samarbeidspartnere i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner.

På dette webinaret vil vi gå gjennom: 

  • mål for utlysningen
  • tematikk
  • vurderingskriterier
  • prosjekteksempel
  • spørsmål og svar

Last ned presentasjonen fra webinaret her (pdf).

Flere søkerwebinarer

Vi arrangerer også søkerwebinarer som er nyttige for alle som skal sende inn søknad om Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, uavhengig av tema. Webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson

Berit Berg Tjørhom

    SpesialrådgiverDemokrati og internasjonale relasjoner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 16.16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.