25. okt

Søkerwebinar: Arealer under press

Når:

25. oktober 2021 10.00 - 11.00

Hvor:

Digitalt

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, administrativt ansatte og samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor 

Påmeldingsfrist:

Fredag 22. oktober 2021 kl. 14.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

Vi lyser ut midler til forskning på Arealer under press gjennom denne utlysningen i 2022:

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Spesifikt lyser vi ut: 

110 millioner til forskning på arealer under press i havet og kystsonen

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Søkerwebinaret er relevant for forskere, administrativt ansatte og samarbeidspartnere i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner. 

På dette webinaret vil vi gå gjennom:

  • mål og tematiske prioriteringer
  • viktige føringer og avgrensninger
  • spørsmål og svar  

Flere søkerwebinarer

Vi arrangerer også søkerwebinar som er nyttig for alle som skal sende inn søknad om Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, uavhengig av tema. Webinaret blir tilgjengelig som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Kontaktperson for søkerwebinaret

Linda Jarrett