08. des

Samfunnsoppdrag (mission) på "Klimanøytrale og smarte byer" og "Klimatilpasning"

Når:

Onsdag 8. desember kl. 09:00-14:30

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

ledere, prosjektledere og fagrådgivere i offentlig, privat og frivillig sektor, forskere, politikere og innbyggere med engasjement for å stanse klimautslippene og redusere konsekvensen - lokalt og nasjonalt - av klimaendringene

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Er du bekymret for om vi når 1,5 graders målet? Og skremt av utsiktene til mer ekstremvær? Da bør du bli med på informasjonsmøtet vårt om EUs samfunnsoppdrag (mission) på Klimanøytrale og smarte byer og Klimatilpasning!

Hør om hvorfor og hvordan EU gjennom Horisont Europa programmet vil bruke samfunnsoppdrag (missions) til å jobbe mer helhetlig med alle sider av den komplekse utfordringen.

Bli med på en spennende dag om hvordan vi kan samarbeide om å nå 1,5 graders målet og tilpasse oss klimaendringene i Norge. 

Et arrangement i samarbeid med Innovasjon Norge, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

EU Mission Info Days

18. og 19. januar kan du også delta på infodager om alle de fem samfunnsoppdragene i Horisont Europa i regi av Kommisjonen. Les mer og delta på europa.eu

Program

Kontaktpersoner

Idun Lyngstad

    Offentlig sektor og regional utvikling

Ingunn Borlaug Lid

    Klima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 04.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.