09. mar

Rundebordskonferanse om forskningsfinansiering og behandling av søknader om Forskerprosjekt

Når:

9. mars 2021 kl 10.00 - 13.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Forskere og ansatte ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Velkommen til rundebordskonferanse om finansiering av norsk forskning og Forskningsrådets behandling av søknader om Forskerprosjekt. 

Konferansen er nå gjennomført, men du kan se opptak her:

Arrangementet er åpent. Underveis i sendingen blir det anledning til å stille spørsmål til panelet.

Forskningsrådets styre har gjennom høsten og vinteren diskutert den lave innvilgelsesgraden innenfor Forskerprosjekt som konkurransearena. Spesielt innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO) er det dårlig balanse mellom tilgjengelige midler og antall søknader. Ubalansen utfordrer finansieringsmekanismen ved at det blir konkurranse ikke bare mellom gode og mindre gode søknader, men også mellom fullt støtteverdige søknader.

I januar og februar har det også pågått en debatt i mediene om behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt. Forskere ved ulike institusjoner har rettet kritikk mot ulike elementer i behandlingen av søknader, og kommet med mange konkrete forbedringsforslag.

Hva kan gjøres, i Forskningsrådet og i sektoren ellers, for å sikre at systemet for finansiering av forskning i Norge fungerer best mulig?

Forskere og ledere ved universiteter, høgskoler og institutter vil på konferansen diskutere dette temaet sammen med Forskningsrådets nye administrerende direktør, Mari Sundli Tveit, og styremedlem i Forskningsrådet, professor Kenneth Ruud.

Program

Kontaktperson

Knut Dirk van der Wel

    SpesialrådgiverStrategi, rådgivning og samfunnsdialog

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 20.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.