27. mai

Rogaland i Horisont Europa

Når:

27. mai 2021 kl 10.00 - 11.30

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Regionalt partnerskap i Rogaland, bestående av Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og Statsforvalteren, samt UiS og Stavangerregionens Europakontor skal arrangere en regional introduksjon til Horisont Europa i Rogaland den 27. mai 2021.

Formålet med arrangementet er å gi en informativ og kort introduksjon til EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, verdens største forskningsprogram.

Målet er at arrangementet skal øke forståelsen av og interessen for EU-program, slik at flere av Rogalands aktører, både offentlig og privat samt akademia, griper de store mulighetene for prosjektfinansiering som eksisterer blant EUs programmer, med et hovedfokus på Horisont Europa.

Vi har med oss et vidt spekter av foredragsholdere, fra kommunal og privat sektor, samt akademia og offentlige organisasjoner som Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Vi ser frem til å se deg digitalt den 27. mai!

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 08.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.