27. okt

Oppstartsmøte for nye prosjekter om sirkulær økonomi

Når:

27. oktober 2021 09.00 - 10.30

Hvor:

Digitalt

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Alle potensielle brukere av forskning på sirkulær økonomi og grønn omstilling

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 17

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Om arrangementet

Er du er nysgjerrig på hva slags prosjekter Forskningsrådet finansierer for å gjøre samfunnet mer sirkulært?

På dette møtet kan forskere presentere prosjektene sine for Forskningsrådet, forvaltningen og andre interesserte. Det er også en anledning for forskere til å bli kjent med hverandres prosjekter og åpne for samarbeid og nettverksbygging.

Meld deg på for å få tilsendt lenken til møtet

Program

Velkommen, Brage Kjeldby, Forskningsrådet 

Kunnskapsbehov, ved Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet

Prosjektpresentasjoner (4 x 10)

 • Ingun Grimstad Klepp, OSLOMET SIFO
  Wasted Textiles: Reduced synthetic textile waste through the development of resource-efficient value chains 
 • Yvonne Hed, Norner Research 
  Recycled Plastics for Food Contact Packaging 
 •  Mimmi Throne-Holst, SINTEF OCEAN 
  PLASTICENE - Development of tools for increased resource utilisation, circularity and regulatory support of plastic use in Norway 
 • Michael Becidan, SINTEF ENERGI 
  Waste-to-Energy and Municipal Solid Waste management systems in Circular Economy 

Spørsmål og svar  

Praktisk informasjon og utlysninger fremover

Kontaktperson

Brage Kjeldby