26. okt

Oppstartsmøte for nye "arealer under press"-prosjekter

Når:

26. oktober 2021 09.00 - 12.00

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, forvaltning, NGO-er, alle som er interessert i temaet

Påmeldingsfrist:

Mandag 25. oktober 2021 kl. 17

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Om arrangementet

Er du er nysgjerrig på hva slags prosjekter Forskningsrådet finansierer for å finne ut mer om sammenhenger mellom arealbruk, naturmangfold og klima?

På dette møtet kan forskere presentere prosjektene sine for Forskningsrådet, forvaltningen og andre interesserte. Det er også en anledning for forskere til å bli kjent med hverandres prosjekter og åpne for samarbeid og nettverksbygging.

Meld deg på for å få tilsendt lenken til møtet.

Program

Prosjektpresentasjoner

 • Utover beiteskader: Betydningen av landbruk for hjortebestanden,
  ved Atle Mysterud, UiO
 • Fotavtrykk og innvirkning av fornybar energi: løsninger for arealer under press, ved Brett Sandercock, NINA 
 • LOCUS - Allemannsrettens omstridte natur: Reforhandlinger av lokale sedvaner i lag med småbrukere i periferilandskap, ved Brynhild Granås, UiT
 • Naturbaserte løsninger langs elver for å øke klimatilpasning og biologisk mangfold i nedbørfelt under press, ved Nikolai Friberg, NIVA 
 • Reinens landskap – forvaltning, forhandling og samskaping for rettferdig og bærekraftig arealbruk, ved Kathrine Johnsen, NIVA

Pause

Prosjektpresentasjoner

 • Civic Renewables: Utvikling av samarbeids metoder for Lokal fornybar Energi, der kan sikre bærekraftig rural utvikling og areal bruk, ved Kristian Borch, RURALIS
 • Endringer i arealpress og vindkraftutvikling: Prosesser, praksiser og press, ved Tor Håkon Jackson Inderberg, FNI
 • Aktivering av lokale ressurser som fremmer regionalt samarbeid for bærekraftig arealbruk, ved Inger Elisabeth Måren, UiB
 • Mind the gap: Integrering av naturkunnskap i beslutningsprosesser på tvers av styringsnivå og sektorer i økosystembasert forvaltning, Marthe Indset, OSLOMET
 • Effekter av skogbruk på biodiversitet, karbonlagre og økologiske prosesses i eldre skog, ved Håvard Kauserud, UiO

Pause

Prosjektpresentasjoner

 • LandValUse: Helhetlig analyse av konsekvenser av arealbruk for klima, naturmangfold og velferd: Fra lovende muligheter til politiske løsninger, ved Kristine Grimsrud, SSB
 • Storskala naturrestaurering i praksis: Hvordan oppnå gjennomgripende endringer i arealbruk og forvaltning av landskap? ved Dagmar Hagen, NINA
 • Twin Fjord, ved Dina Margrethe Aspen, NTNU
 • Tilgjengelig kartfestet kunnskap om økologisk tilstand til støtte for en kunnskapsbasert arealforvaltning (ECoMAP), ved Vigdis Vandvik, UiB

Praktisk informasjon og kommende utlysninger

Kontaktperson

Mari Susanne Solerød