07. des

Forskningsfrokost: Omstilling og endring i arbeidslivet - Hva sier forskningen?

Når:

7. desember 2021 09.00 - 10.30

Hvor:

Digitalt og på Kulturhuset i Oslo (Youngs gate 6)

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, politikere, departementene, brukere, alle som er interessert i temaet

Påmeldingsfrist:

Mandag 6. desember 2021 kl. 12.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Velkommen til forskningsfrokost

Vi trenger mer kunnskap i innsatsen for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Vi inviterer til tre forskningsfrokoster for å rette søkelyset mot tre sentrale og høyaktuelle forskningsområder; kompetanse, integrering og omstilling.

Vi inviterer forskere og sentrale brukere av forskningen til å fortelle om nye forskningsresultater og utfordringene forskningen skal bidra til å møte.

Meld deg på for å delta, du kan delta enten fysisk eller digitalt. 

Om arrangementet

Innledere: Frischsenteret og Cathrine Egeland og Tanja Haraldsdottir Nordberg (OsloMet)

Det norske arbeidsmarked og arbeidsliv preges av omstilling – teknologiske skifter, globalisering, det grønne skiftet og demografiske endringer setter nye betingelser, utfordrer, og krever nytenkning om blant annet hvordan vi sikrer et inkluderende arbeidsliv. Samtidig opplever vi nå Covid-pandemien – en varslet krise, men med sjokkpregede konsekvenser på store samfunnsområder.

Til vårt siste seminar i høstens rekke med forskningsfrokoster kommer Frischsenteret, som utfører anvendt samfunnsøkonomisk forskning på blant annet store omstillingsprosesser i det norske samfunnet, og forsker på dynamikkene i covid-pandemien.

Vi får også innlegg fra Cathrine Egeland og Tanja Nordberg (OsloMet). Egeland og Nordberg forsker på økt bruk av teknologi og grenseoppganger mellom jobb og hjem, og kan presentere foreløpige analyser av hvordan pandemien har satt en rekke problemstillinger knyttet til dette på spissen.

Flere forskningsfrokoster

Kontaktperson

Siri H. Hollekim Haaland

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner