Seminar

Forskningsfrokost: Omstilling og endring i arbeidslivet - Hva sier forskningen?

Passer for:

Forskere, politikere, departementene, brukere, alle som er interessert i temaet

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 7. desember 2021 kl. 10.30

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

07. des 2021 kl 09.00 – 10.30
Meld deg på

Velkommen til forskningsfrokost

Innledere: Knut Røed (Frischsenteret) og Cathrine Egeland og Tanja Haraldsdottir Nordberg (OsloMet). Kommentarer og paneldeltagelse fra Nina Melsom (NHO) og Liv Sannes (LO).   

Det norske arbeidsmarked og arbeidsliv preges av endring. Globalisering, teknologiske endringer og det grønne skiftet er omstillinger som utfordrer et inkluderende arbeidsliv og setter nye betingelser for måten vi jobber på. Samtidig opplever vi nå Covid-pandemien – en varslet krise, men med sjokkpregede konsekvenser på store samfunnsområder.

I høstens tredje og siste av Forskningsrådets forskningsfrokoster spør vi: Hva sier forskningen om konsekvenser av omstillinger i det norske arbeidsliv og arbeidsmarked? For å svare på dette har vi invitert Knut Røed fra Frischsenteret, og Cathrine Egeland og Tanja Haraldsdottir Nordberg fra OsloMet. Vi får kommentarer og paneldeltagelse fra LO og NHO.  

Med bakgrunn i Oslo kommunes smittevernstiltak blir arrangementet heldigitalt. Det blir dermed ikke mulig å delta på Kulturhuset i morgen. Vi håper allikevel at du vil følge strømmingen av arrangementet. 

Om foredragene

Knut Røed er samfunnsøkonom og seniorforsker og hans forskning har i hovedsak vært knyttet til empiriske studier av arbeidsmarkedet. Røed vil i sitt innlegg gi oss et innblikk i hva forskningen sier om omstillingers omfang - hva kan vi lære av tidligere omstillingsprosesser? Hvilke konsekvenser har store endringer i arbeidsmarkedet og hvem rammes av dem på kort og lang sikt? Røed har også sett spesielt på koronapandemien, og basert på både pågående og tidligere forskning vil han kunne fortelle om hvilke utfall vi kan forvente oss for de utsatte gruppene. 

Fra OsloMet har vi med oss arbeidslivsforsker og filosof Cathrine Egeland og profesjonsforsker Tanja Haraldsdottir Nordberg. Egeland og Nordberg er begge tilknyttet det Forskningsråds-finansierte prosjektet Flex-IT, som ser på teknologibruk på tvers av jobb- og privatsfæren – en problemstilling ytterligere satt på spissen av koronapandemien. Nordberg og Egeland vil i sitt innlegg belyse utfordringer og konsekvenser av teknologiske endringer i arbeidslivet, og hvordan dette blant annet flytter grenser mellom privatliv og jobb. Hvordan spiller kjønn og likestilling inn i den teknologiske omstillingen, og hvilke konsekvenser har det for hverdag og familieliv? 

Vi er glade for også å ha med oss Liv Sannes fra arbeidstakerorganisasjonen LO, og Nina Melsom fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO, som vil kommentere innleggene og delta i panelsamtale med forskerne.

Vel møtt!

Kontaktperson

Siri H. Hollekim Haaland

    SeniorrådgiverVelferd og utdanning

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 16.34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.