Konferanse

Norsk lansering av IEAs veikart til globalt nullutslipp 2050

Påmeldingsfrist:

23. juni 2021 kl. 14.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

24. jun 2021 kl 11.00 – 12.45
Meld deg på

Om arrangementet

IEAs nylig fremlagte veikart for globalt nullutslipp innen 2050 har skapt stor oppmerksomhet verden over. Rapporten viser at det er mulig å oppnå netto nullutslipp innen 2050, men at det vil kreve svært ambisiøse grep og at det haster å ta disse nå. Dette vil innebære en total omlegging av verdens energisystem – det vil si energiproduksjon og energibruk – i alle nærings- og samfunnssektorer.

Veikartet til globalt nullutslipp inkluderer mer enn 400 milepæler, og peker på nødvendigheten av en massiv oppskalering av innsatsen for å utvikle og å ta i bruk nye teknologiløsninger. Overgangen til globalt nullutslipp vil gi utfordringer for Norge, men også store muligheter for næringslivet på områder der vi har kompetanse og fortrinn til å levere løsninger verden trenger for å nå målet.

På lanseringsseminaret vil Dr. Fatih Birol og hans kollega Timur Gül legge frem hovedfunn og budskap fra rapporten. Etter dette vil Forskningsrådet, NHO og LO kommentere rapporten.

Program

Kontaktperson

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 05.30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.