01. des

Samfunnsoppdrag (mission) på kreft og Europes Beating Cancer Plan

Når:

1. desember 2021 kl 15.00 - 17.00

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskningsorganisasjoner, helseforetak, bedrifter, organisasjoner, helseklynger og EU-nettverk

Påmeldingsfrist:

30. november

Meld deg på

Om arrangementet

EU har lansert en kreftplan og et samfunnsoppdrag på kreft (Missions on Cancer). Bare gjennom missions-satsningen setter Horisont Europa av 378 millioner euro til forskning og innovasjon de første tre årene, innenfor fire pilarer:

  1. å forstå kreft
  2. å forebygge kreft
  3. å bedre diagnostikk og behandling
  4. å bedre livskvalitet for kreftpasienter.

Satsningene til EU gir store muligheter for norske kreftforsknings- og innovasjonsmiljøer, og gevinstene kommer pasientene til gode.

Inviterer til forsterket mobilisering til EUs satsing på kreft

Vi inviterer alle som er interesserte til en workshop for å finne ut hvordan vi sikrer et best mulig samspill og innsats som forsterker mobiliseringen til EUs arbeid på kreftområdet. En nasjonal hub/"koblingsboks" er lansert som en arena for å samle de som kan bidra til mobilisering.

Mulige mål med en nasjonal hub/"koblingsboks"

  • Sikre god informasjonsflyt og koordinering mellom EU og relevante norske miljøer. Inkludert å støtte de som representerer Norge i ulike kreftrelevante grupper i EU-systemet.
  • Raskt kunne mobilisere de ulike norske miljøene innenfor kreftforskning og innovasjon for å øke sannsynligheten for å nå opp i konkurransen om EU midler. Dette inkluderer innbygger- og brukermedvirkning.
  • Fasilitere samhandling med internasjonale miljøer for å forsterke nasjonale initiativ.

Hva ønsker din organisasjon/institusjon å bidra med?

For god mobilisering trenger vi å samle ressurser. Hva gjør din organisasjon allerede i dag som er av interesse for en nasjonal hub/"koblingsboks" og hva kan dere bidra med inn i arbeidet med en forsterket mobilisering?

Meld deg på og du får tilsendt en Teams-lenke for å delta på møtet.

EU Mission Info Days

18. og 19. januar kan du også delta på infodager om alle de fem samfunnsoppdragene i Horisont Europa i regi av Kommisjonen. Les mer og delta på europa.eu

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 05.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.