01. des

Samfunnsoppdrag (mission) på kreft og Europes Beating Cancer Plan

Når:

1. desember 2021 15.00 - 17.00

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskningsorganisasjoner, helseforetak, bedrifter, organisasjoner, helseklynger og EU-nettverk

Påmeldingsfrist:

30. november

Om arrangementet

EU har lansert en kreftplan og et samfunnsoppdrag på kreft (Missions on Cancer). Bare gjennom missions-satsningen setter Horisont Europa av 378 millioner euro til forskning og innovasjon de første tre årene, innenfor fire pilarer:

  1. å forstå kreft
  2. å forebygge kreft
  3. å bedre diagnostikk og behandling
  4. å bedre livskvalitet for kreftpasienter.

Satsningene til EU gir store muligheter for norske kreftforsknings- og innovasjonsmiljøer, og gevinstene kommer pasientene til gode.

Inviterer til forsterket mobilisering til EUs satsing på kreft

Vi inviterer alle som er interesserte til en workshop for å finne ut hvordan vi sikrer et best mulig samspill og innsats som forsterker mobiliseringen til EUs arbeid på kreftområdet. En nasjonal hub/"koblingsboks" er lansert som en arena for å samle de som kan bidra til mobilisering.

Mulige mål med en nasjonal hub/"koblingsboks"

  • Sikre god informasjonsflyt og koordinering mellom EU og relevante norske miljøer. Inkludert å støtte de som representerer Norge i ulike kreftrelevante grupper i EU-systemet.
  • Raskt kunne mobilisere de ulike norske miljøene innenfor kreftforskning og innovasjon for å øke sannsynligheten for å nå opp i konkurransen om EU midler. Dette inkluderer innbygger- og brukermedvirkning.
  • Fasilitere samhandling med internasjonale miljøer for å forsterke nasjonale initiativ.

Hva ønsker din organisasjon/institusjon å bidra med?

For god mobilisering trenger vi å samle ressurser. Hva gjør din organisasjon allerede i dag som er av interesse for en nasjonal hub/"koblingsboks" og hva kan dere bidra med inn i arbeidet med en forsterket mobilisering?

Meld deg på og du får tilsendt en Teams-lenke for å delta på møtet.