17. jun

Lansering: Evaluering av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Når:

17. juni 2021 kl 13.00 - 14.45

Hvor:

Digitalt og Digitalt

Arrangementstype:

Annet

Passer for:

Forskningsinstitusjoner som drifter infrastrukturer, departementer og andre interessenter

Påmeldingsfrist:

Torsdag 17. juni 2021 kl. 13.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) er evaluert for første gang. Bli med når lederen av ekspertutvalget legger frem funn og anbefalinger. Vi inviterer også til muligheter for å gi oss innspill på hvilke anbefalinger dere mener det er viktig at Forskningsrådet følger opp fremover.

Nasjonal satsning for forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) har siden 2009 tildelt 6,2 mrd. kroner til etablering og videreutvikling av ca. 100 forskningsinfrastrukturer, og i 2020 satte vi ned en bredt sammensatt internasjonal komite for å vurdere:

  • effekter av INFRASTRUKTUR-ordningen på forskning og forskningssystemet
  • samfunnsnytten av finansierte forskningsinfrastrukturer
  • organiseringen av finansierte forskningsinfrastrukturer
  • organiseringen av INFRASTRUKTUR-ordningen

Les evalueringen: "Evaluation of the INFRASTRUKTUR initiative as a funding instrument (pdf).

Lederen av evalueringskomiteen, Prof. Lars Börjesson, vil i seminaret presenterer funnene i rapporten og komiteenes anbefalinger til videre oppfølging.

Vi inviterer miljøene og andre interessenter til å ta del i fremleggelsen av rapporten.

Du kan også delta i en muntlig innspillsrunde, hvor deltakere får tildelt taletid for å kommentere på rapporten og kunne peke på hva det er viktig at Forskningsrådet følger opp. Ønsker du å benytte deg av denne muligheten, må du bestille taletid ved å sende en e-post til Christine Daae Olseng innen 14. juni.

Program

Kontaktperson

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 09.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.