background
25. nov

Lansering av Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge

Når:

25. november 2021 10.00 - 12.15

Hvor:

Digitalt (Zoom)

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, forskningsorganisasjoner, departementer

Påmeldingsfrist:

25. november 2021 kl. 9

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

Vi inviterer til lanseringsseminar for Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (JUREVAL).

Seks institusjoner har deltatt i Forskningsrådets evaluering som har blitt utført av en internasjonal evalueringskomite. Evalueringskomiteens leder, professor Henrik Palmer Olsen presenterer evalueringens hovedfunn og anbefalinger.

Seminaret avholdes som et Zoom Webinar.

Kontaktperson

Anette Askedal