Konferanse

Kildens årskonferanse: Likestilling i det grønne skiftet

Hvor:

Digitalt og Auditoriet Moser, Forskningsrådets lokaler (Drammensveien 288, Oslo)

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

Torsdag 11. november 2021 kl. 12.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

18. nov 2021 kl 10.00 – 16.30
Meld deg på

Om arrangementet

Kilden lanserer sin første årskonferanse. Vi inviterer til en årlig møteplass for forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og myndigheter for å diskutere ulike samfunnsspørsmål i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Første tema ut: Likestilling i det grønne skiftet.

Hvorfor se likestilling og det grønne skiftet i sammenheng?

Norge rigger nå for det grønne skiftet. Omstilling av økonomien og arbeidslivet skal sikre at vekst skjer innenfor naturens tålegrenser. Samtidig er det slått fast at omstillingen til en grønnere økonomi og et mer klimavennlig samfunn skal være basert på rettferdighet og inkludering. Høy sysselsetting og velferd skal opprettholdes, og klimatiltak skal ikke ramme skjevt.

Men hvordan ser dette ut i et likestillingsperspektiv? På hvilken måte vil kjønnslikestillingen vi har oppnådd i Norge bli påvirket av det grønne skiftet? Og hvordan kan likestillingen brukes som en ressurs for en rettferdig grønn omstilling?

Vi inviterer forskere, sivilsamfunn, næringsliv og forvaltning til å se grønn omstilling og likestilling mellom kjønnene i sammenheng – og i en nordisk kontekst. Gjennom faglig bredde blant innledere og paneldeltakere vil vi legge til rette for tverrfaglige diskusjoner, kunnskapsutveksling og forhåpentligvis ny innsikt for publikum.

Målgrupper

Konferansen er særlig relevant for forskningssektoren, personer og fagmiljøer i offentlig forvaltning som er opptatt av Norges klimaomstilling og oppfølging av FNs bærekraftsmål, næringslivet, arbeidslivets organisasjoner samt interesseorganisasjoner som jobber med klima- og miljøspørsmål i stort, og organisasjoner fra kvinnebevegelsen.

Påmelding og deltakelse

Vi planlegger for fysisk deltakelse på konferansen. Det vil også være mulig å følge konferansen digitalt.

Vi ønsker å invitere publikum som deltar fysisk til mingling og fingermat etter det faglige programmet. Av hensyn til bestilling av mat og drikke ber vi deg derfor indikere om du ønsker å delta på dette.

Alle får tilsendt lenke til strømming i forkant av konferansen.

Meld deg på konferansen ved å bruke denne påmeldingslenken. Følg med på Facebook-arrangementet og få med deg nyheter om arrangementet og nyhetssaker fra Kilden om tematikken.

Velkommen!

Program

Spørsmål om konferansen?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 17.16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.