08. mar

Kick–off Horisont Europa i Nordland og Trøndelag

Når:

8. mars 2021 kl 09.00 - 15.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Næringsliv, offentlig sektor, forskningsorganisasjoner, klynger, næringshager og innovasjonsselskap

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

4. mars

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (2021-2027) skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Nord universitet, EU-nettverk Nordland, Horisont Trøndelag, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Nord-Norges Europakontor og Trøndelags Europakontor inviterer til digital kick-off for forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor.

Hovedformålet med arrangementet er å presentere virkemiddelapparatet, samt initiere en arena og møteplass for økt samarbeid på forskning og innovasjon i Nordland og Trøndelag.

Horisont Europa består av tre hovedsøyler. Søyle 1 (Fremragende vitenskap) og Søyle 2 (Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv) vil bli presentert av Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner (NCPer). Etter presentasjon av Søyle 1, samt etter hver av de seks klyngene i søyle 2 åpnes det for å fortsette diskusjonen i breakout rooms.

Mer informasjon og program

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 20.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.