Illustrasjon for Horisont Europa med naturfaglige elementer som mikroskop og rakett
08. mar

Kick–off Horisont Europa i Nordland og Trøndelag

Når:

8. mars 2021 09.00 - 15.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Næringsliv, offentlig sektor, forskningsorganisasjoner, klynger, næringshager og innovasjonsselskap

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

4. mars

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (2021-2027) skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Nord universitet, EU-nettverk Nordland, Horisont Trøndelag, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Nord-Norges Europakontor og Trøndelags Europakontor inviterer til digital kick-off for forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor.

Hovedformålet med arrangementet er å presentere virkemiddelapparatet, samt initiere en arena og møteplass for økt samarbeid på forskning og innovasjon i Nordland og Trøndelag.

Horisont Europa består av tre hovedsøyler. Søyle 1 (Fremragende vitenskap) og Søyle 2 (Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv) vil bli presentert av Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner (NCPer). Etter presentasjon av Søyle 1, samt etter hver av de seks klyngene i søyle 2 åpnes det for å fortsette diskusjonen i breakout rooms.

Mer informasjon og program

Program