26. apr

Kickoff Horisont Europa – Forskningsinfrastruktur

Når:

26. april 2021 kl 09.00 - 10.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Pris:

Gratis

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, har startet. Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet. Her ligger det store muligheter for norske aktører som vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder.

Horisont Europa er delt inn i tre hoveddeler. Utlysningene om samfunnsutfordringene er samlet i søyle 2.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2. I tillegg har vi laget en egen kickoff for forskningsinfrastruktur. Mange av temaene i kickoffene er tverrgående. Jobber du for eksempel innen temaet klima, vil du finne elementer av dette i flere av de tematiske sendingene.

I arrangementene får du presentert

  • hovedinnholdet i hver tematiske inndeling (klynge)
  • hvor i programmet våre eksperter mener det er gode muligheter for norske aktører
  • den nasjonale støtten du kan få i søknadsprosessen

Du kan sende inn skriftlige spørsmål som vil bli besvart underveis i sendingen.

Se også denne oversikten over nasjonale kontaktpunkter (NCP) som kan hjelpe deg videre.

Program

  • Introduksjon av Horisont Europa
  • Velkommen – Mari Sundli Tveit Forskningsrådet og Håkon Haugli,Innovasjon Norge
  • Gjennomgang av mulighetene innen forskningsinfrastruktur -Christine Daae Olseng og Odd Ivar Eriksen, Forskningsrådet
  • Veien videre

Møteleder: Bente Bakos, koordinator for nasjonale kontaktpersoner til Horisont Europa.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 02.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.