18. jun

Kickoff Horisont Europa - Den tverrgående delen WIDERA

Når:

18. juni 2021 kl 10.00 - 11.30

Hvor:

Digitalt og Digitalt

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, prosjektledere, rådgivere

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Se opptak

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, har startet. Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet. Her ligger det store muligheter for norske aktører som vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder.

Horisont Europa er delt inn i tre søyler og en tverrgående del. Den tverrgående delen (WIDERA) skal sikre bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i Horisont Europa. Tidligere i vår ble det gjennomført kickoff for de ulike tematiske inndelingene i søyle 2 og en egen kickoff for forskningsinfrastruktur.

I dette arrangementene får du presentert

 • hovedinnholdet i den tverrgående delen av Horisont Europa som skal bidra til:
  • bredere deltakelse og spredning av fremragende kvalitet
  • reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet
 • hvor i programmet våre eksperter mener det er gode muligheter for norske aktører
 • den nasjonale støtten du kan få i søknadsprosessen

Underveis i sendingen kan du sende inn skriftlige spørsmål som vil bli besvart.

Se også denne oversikten over nasjonale kontaktpunkter (NCP) som kan hjelpe deg videre.

Program

 • Introduksjon av Horisont Europa
 • Velkommen – Mari Sundli Tveit, Forskningsrådet og Håkon Haugli, Innovasjon Norge
 • Gjennomgang av mulighetene i WIDERA - tverrgående del av Horisont Europa - Aleksandra W. Haugstad, Tobias Bade Strøm, Trude Dypvig, Julie Christiansen og Siv Haugan, Forskningsrådet
 • Veien videre

Møteleder: Bente Bakos, koordinator for nasjonale kontaktpersoner til Horisont Europa

Kontaktpersoner

Aleksandra Witczak Haugstad

  Internasjonalt samarbeid

Tobias Bade Strøm

  Internasjonalt samarbeid

Trude Dypvik

  Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 08.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.