Illustrasjon for Horisont Europa med naturfaglige elementer som mikroskop og rakett
18. jun

Kickoff Horisont Europa - Den tverrgående delen WIDERA

Når:

18. juni 2021 10.00 - 11.30

Hvor:

Digitalt

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, prosjektledere, rådgivere

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg

Om arrangementet

Se opptak

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, har startet. Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet. Her ligger det store muligheter for norske aktører som vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder.

Horisont Europa er delt inn i tre søyler og en tverrgående del. Den tverrgående delen (WIDERA) skal sikre bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i Horisont Europa. Tidligere i vår ble det gjennomført kickoff for de ulike tematiske inndelingene i søyle 2 og en egen kickoff for forskningsinfrastruktur.

I dette arrangementene får du presentert

 • hovedinnholdet i den tverrgående delen av Horisont Europa som skal bidra til:
  • bredere deltakelse og spredning av fremragende kvalitet
  • reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet
 • hvor i programmet våre eksperter mener det er gode muligheter for norske aktører
 • den nasjonale støtten du kan få i søknadsprosessen

Underveis i sendingen kan du sende inn skriftlige spørsmål som vil bli besvart.

Se også denne oversikten over nasjonale kontaktpunkter (NCP) som kan hjelpe deg videre.

Program

 • Introduksjon av Horisont Europa
 • Velkommen – Mari Sundli Tveit, Forskningsrådet og Håkon Haugli, Innovasjon Norge
 • Gjennomgang av mulighetene i WIDERA - tverrgående del av Horisont Europa - Aleksandra W. Haugstad, Tobias Bade Strøm, Trude Dypvig, Julie Christiansen og Siv Haugan, Forskningsrådet
 • Veien videre

Møteleder: Bente Bakos, koordinator for nasjonale kontaktpersoner til Horisont Europa

Kontaktpersoner

Aleksandra Witczak Haugstad

Tobias Bade Strøm

Trude Dypvik