Introduction to Horizon Europe

Når:

3. mai 2021 kl 08.30 - 14.30

Hvor:

WEBINAR

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Pris:

Ingen kursavgift

Påmeldingsfrist:

29. april kl.12.00

Neste arrangement:

1. juni

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2

Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram:

 • Struktur og innhold blir gjennomgått, og nye satsinger som kommer i Horisont Europa blir forklart (missions, clusters, new forms of partnerships, InvestEU etc)
 • Hvordan lese arbeidsprogrammene?
 • Hvilke endringer medfører det for søknadsskriving og prosjektledelse i forhold til Horisont 2020?

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

--------------------------------------------

Introduction to Horizon Europe (1 day) – Level 1 / 2

The course gives an introduction to Horizon Europe, EU's Frame Programme number nine:

 • Structure and content of the pogramme will be presented, including new mechanisms of Horizon Europe, such as missions, clusters, new forms of partneships, InvestEU and others
 • How to read the Work Programmes?
 • Which changes does Horizon Europe imply on proposal writing and project management compared with Horizon 2020?

The course language is English, and the course is delivered by Europa Media.

 

AGENDA:

08:30 – 09:00    Accessing the ZOOM Online Meeting Room

09:00 – 09:15    Event Opening and introduction to the course

09:15 – 12:00    Introduction to Horizon Europe

                          Chapter 1

    • EU budget 2021-2027
    • Multiannual Financial Framework
    • Next Generation EU
    • European Research Area and European Innovation Area
    • Focus topics: Open Access, Innovation, International Cooperation

                          Chapter 2

    • Structure and the budget of Horizon Europe
    • Multiannual Strategic Plan
    • New Work Programmes
    • Sustainable Development Goals and the Clusters
    • Horizon Europe – The horizontal pillar

10:30 – 10:45 Break

                          Chapter 3

    • Introduction to Pillar 1
    • Introduction to Pillar 2
    • R&I Missions

                          Chapter 4

    • Introduction to Pillar 3
    • Closer look to the European Innovation Council
    • New Partnerships

12:00 – 12:45 Lunch Break

12:45 – 14:15   What has changed in proposal writing and project management?

                         Chapter 1: Horizon Europe proposal writing

    • Closer look to the new Work Programmes
    • New proposal template
    • How to draft Section 1, 2, 3 differently now
    • Data Management and Open access issues
    • Co-creation processes with stakeholders
    • Ethics and gender issues
    • Evaluation aspects

                         Chapter 2: Changes in project Management

    • New Model Grant Agreement
    • Mutual Insurance Mechanism
    • Reporting in Horizon Europe
    • Dissemination and Exploitation
    • Data Management and Open access issues
    • Major changes in finances

14:15 – 14:30  Remaining questions, end of course

Kontakt

Inger Nordgard

  Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 04.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.