01. feb

Introduction to Horizon Europe

Når:

1. februar 2021 kl 08.30 - 14.30

Hvor:

WEBINAR

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Pris:

Ingen kursavgift

Påmeldingsfrist:

28.januar kl.12.00

Neste arrangement:

1. mars

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Introduksjon til Horisont Europa (1 dag) – Nivå 1 / 2

Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram:

  • Struktur og innhold blir gjennomgått, og nye satsinger som kommer i Horisont Europa blir forklart (missions, clusters, new forms of partnerships, InvestEU etc)
  • Hvordan lese arbeidsprogrammene?
  • Hvilke endringer medfører det for søknadsskriving og prosjektledelse i forhold til Horisont 2020?

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

--------------------------------------------

Introduction to Horizon Europe (1 day) – Level 1 / 2

The course gives an introduction to Horizon Europe, EU's Frame Programme number nine:

  • Structure and content of the pogramme will be presented, including new mechanisms of Horizon Europe, such as missions, clusters, new forms of partneships, InvestEU and others
  • How to read the Work Programmes?
  • Which changes does Horizon Europe imply on proposal writing and project management compared with Horizon 2020?

The course language is English, and the course is delivered by Europa Media.

 

AGENDA:

08:30 – 09:00 Accessing the ZOOM Online Meeting Room

09:00 – 09:15 Event Opening and introduction to the course

09:15 – 09:45 EU Research and Innovation Funding landscape 2021-2027 and Horizon Europe

• Introducing the three pillars
• Sustainable Development Goals – the global agenda
• Focus on innovation, open and collaborative science and international cooperation
• Impact tracking pathways
• Why Mission orientation? 

09:45 – 09:55 Break

09:55 – 10:30 Let’s see: A closer look into Horizon Europe – Part I.

• Horizon Europe Pillars – a closer look
• Horizon Europe Pillars – a closer look
• Scientific excellence
• R&I missions
• Clusters
• Innovation, open innovation, social innovation concepts – details
• Who is a scientist? Who is an innovator?
• Digital transformation

• New partnerships: Technology Platforms, ERA-NETs, Innovation Partnerships, etc.
• InvestEU for R&I 
• How to read the new work programmes?

10:30 – 10:40 Technical break

10:40 – 11:15 Let’s see: A closer look into Horizon Europe – Part II.

11:15 – 11:30 Technical break

11:30 – 12:15 Let’s see: A closer look into Horizon Europe – Part III.

12:15 – 13:00 Lunch break

13:00 – 14:15 What has changed in proposal writing and project management?

• How to draft Section 1, 2, 3 differently now
• Evaluation aspects
• Dissemination and Exploitation writing and reporting
• Close financial monitoring
• Non-compliance and joint technical responsibility
• Data Management and Open access issues
• Co-creation processes with stakeholders
• Ethics and gender issues

14:15 – 14:30 Remaining questions, end of course

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 03.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.