Seminar

Intervensjonsforskning: Hvordan lykkes bedre med søknader til Forskningsrådet

Passer for:

Forskere og forskningsrådgivere

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

19. november 9.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

19. nov 2021 kl 09.00 – 11.00
Meld deg på

Om arrangementet

For å møte de store samfunnsutfordringene på velferds-, helse- og utdanningsområdet, må vi vite hvordan ulike tiltak virker.

Det er stor etterspørsel etter intervensjonsforskning og effektevalueringer, og flere av Forskningsrådets utlysninger i 2022 retter seg mot dette feltet. Samtidig er vår erfaring at det er krevende å få til gode intervensjonsstudier innenfor velferd, helse og utdanning. I dette seminaret belyser vi hva som er viktig i planleggingsfasen og forskningsdesignet for å lykkes.

Innledere:

Effektevalueringer: Metodiske utfordringer med komplekse intervensjoner. Professor Ira Malmberg-Heimonen, OsloMET

Hvorfor har jeg lyktes med å få finansiert forskning i Forskningsrådet – fra idé til intervensjoner? Professor Espen Røysamb, Universitetet i Oslo (UiO)

Det blir også mulighet for å stille spørsmål.

Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg

    Strategi, rådgivning og samfunnsdialog

Hilde Fanuelsen

    Velferd og utdanning

Torbjørg Øyslebø

    Helse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 17.15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.