19. nov

Intervensjonsforskning: Hvordan lykkes bedre med søknader til Forskningsrådet

Når:

19. november 2021 09.00 - 11.00

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere og forskningsrådgivere

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

18. november 12.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

For å møte de store samfunnsutfordringene på velferds-, helse- og utdanningsområdet, må vi vite hvordan ulike tiltak virker.

Det er stor etterspørsel etter intervensjonsforskning og effektevalueringer, og flere av Forskningsrådets utlysninger i 2022 retter seg mot dette feltet. Samtidig er vår erfaring at det er krevende å få til gode intervensjonsstudier innenfor velferd, helse og utdanning. I dette seminaret belyser vi hva som er viktig i planleggingsfasen og forskningsdesignet for å lykkes.

Innledere:
Effektevalueringer: Metodiske utfordringer med komplekse intervensjoner. Professor Ira Malmberg-Heimonen, OsloMET

Hvorfor har jeg lyktes med å få finansiert forskning i Forskningsrådet – fra idé til intervensjoner? Professor Espen Røysamb, Universitetet i Oslo (UiO)

Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg

Hilde Fanuelsen

Torbjørg Øyslebø